Đây là thông báo

Dự án: Xây dựng, cải tạo, nạo vét hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường các tuyến phố còn lại của bờ tả thành phố Lào Cai.

Thứ năm - 27/05/2021 08:35
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tư vấn kiểm tra nghiệm thu; Tư vấn kiểm định, thí nghiệm đối chứng công trình.
ảnh minh họa
ảnh minh họa

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH:   

1. Công trình: Phát triển đô thị loại vừa Việt Nam, Tiểu dự án thành phố Lào Cai, giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay ngân hàng Thế giới (WB)- Công trình: Xây dựng, cải tạo, nạo vét hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường các tuyến phố còn lại của bờ tả thành phố Lào Cai;

2. Loại và cấp công trình: Hạ tầng kỹ thuật cấp IV;

3. Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Lào Cai;

5. Giá trị dự toán xây dựng công trình: 41.362.966.000 đồng;

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay ngân hàng Thế giới (WB) – giai đoạn bổ sung vốn (AF) 2017-2020;

7. Địa điểm xây dựng: Phường Lào Cai - Phố Mới, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai;
II. QUY MÔ CÔNG TRÌNH: 

 (1) Đường giao thông xây dựng mới:

- Tuyến đường M1: Bổ sung tuyến đường M1 (khu đô thị Vạn Hòa) với tổng chiều dài L = 2168,53 km; quy mô xây dựng: chiều rộng nền đường Bn = 22,5m, chiều rộng mặt đường Bm = 10,5m, chiều rộng vỉa hè Bvh = (5+7)= 12m (vỉa hè phía sông Hồng rộng 7m). Điểm đầu Đoạn vuốt nối với dự án Kè sông Hồng khu vực Cánh Chín chiều rộng nền thay đổi từ Bn = 13,5 – 22,5m, chiều rộng mặt đường Bm = 10,5m. Kết cấu mặt đường đảm bảo moduyl đàn hồi yêu cầu Eyc >= 140 Mpa, kết cấu như sau: Bê tông nhựa chặt hạt trung C12,5 dày 07 cm; Tưới nhựa thấm bám 1,0 kg/m2; Cấp phối đá dăm loại I dày 20cm; Cấp phối đá dăm loại II dày 32cm; Đất nền đầm đảm bảo độ chặt k=0,98 dày 30cm với nền đào và 30cm với nền đắp; Lớp nền dưới đường đảm bảo độ chặt yêu cầu k=0,95;

- Đối với các nút giao từ NG1 đến NG13 thiết kế kết cấu mặt đường đảm bảo moduyl đàn hồi Eyc >=110 Mpa, kết cấu như sau: Bê tông nhựa chặt hạt trung C12,5 dày 07 cm; Tưới nhựa thấm bám 1,0 kg/m2; Cấp phối đá dăm loại I dày 15cm; Cấp phối đá dăm loại II dày 20cm; Đất nền đầm đảm bảo độ chặt k=0,98 dày 30cm với nền đào và 30cm với nền đắp;

- Kết cấu bó vỉa tam giác, hố trồng cây: (Bó vỉa và hố trồng cây theo mẫu được phê duyệt tại quyết định số 3790/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND tỉnh Lào Cai); Kết cấu bó vỉa dùng bê tông xi măng B15 (M200) đúc sẵn lắp ghép, kết cấu rãnh tam giác bằng bê tông xi măng B15 (M200) đổ tại chỗ, trên lớp vữa xi măng M100 dày trung bình 3cm và lớp móng bê tông xi măng M150 dày 5cm;

- Hố trồng cây: Kích thước (1,2x1,2m); các thành được xây gạch đặc vữa xi măng M75 có trát xung quanh VXM M75 dày 2cm, cao độ đỉnh thành hố trồng cây bằng mặt cao độ via hè, bao gồm 336 hố trồng cây;

- Thoát nước mưa: Chạy dọc tuyến thiết kế hệ thống cống hộp có kích thước BxH=50x60cm (chiều dài 1779m), BxH=60x60cm chịu lực (chiều dài 101m) BxH=60x80cm (chiều dài 589,9m), cống tròn D75cm (chiều dài 1013m) và cống tròn D100cm (chiều dài 368m) nằm sát bó vỉa và thu nước từ các mặt bằng và đường vào bằng hệ thống ga thu hàm ếch. Toàn bộ hệ thống thoát nước được thu nước và thoát ra cống hộp đôi BTCT 3mx3m rồi chảy ra sông Hồng;

- Hệ thống an toàn giao thông và hệ thống biển báo được thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2016.

(2) Cải tạo hệ thống thoát nước và nâng cấp mặt đường các tuyến phố còn lại:

(2.1) Nâng cấp mặt đường

* Phường Lào Cai: Bao gồm 03 tuyến:

- Tuyến Phan Bội Châu: Chiều dài tuyến L= 808,10m, hiện trạng mặt đường láng nhựa cũ, một số điểm bị rạn nứt, bong bật nặng. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành bù vênh, thảm mặt đường bê tông nhựa KC1; xử lý thay móng, mặt đường KC2 và KC3 với các điểm bị hư hỏng, lún, cao su;

- Tuyến Nguyễn Huệ: Chiều dài tuyến L= 225,91m, hiện trạng mặt đường láng nhựa cũ, một số điểm bị rạn nứt, bong bật nặng. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành bù vênh, thảm mặt đường bê tông nhựa KC1; xử lý thay móng, mặt đường KC3 với các điểm bị hư hỏng, lún, cao su;

- Khu dân cư Na Mo: Gồm các tuyến đường T1, T2 (Na Mo), Triệu Tiến Tiên, T4, T5, Tô Hiệu. Tổng chiều dài L= 988,92m, hiện trạng mặt đường láng nhựa cũ, một số điểm bị rạn nứt, bong bật nặng. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành bù vênh, thảm mặt đường bê tông nhựa KC1; xử lý thay móng, mặt đường KC2 với các điểm bị hư hỏng nhẹ, ổ gà;

- Cụ thể kết cấu mặt đường gồm các loại như sau:

+ KC1: áp dụng cho những tuyến đường láng nhựa, hoặc mặt BTN còn tốt, chỉ rạn nứt chân chim, bao gồm các lớp như sau: mặt đường BTN chặt hạt trung C12,5 dày 05cm; tưới nhựa dính bám 0,5kg/m2; Bù vênh bê tông nhựa chặt hạt trung C19 dày trung bình 3cm; tưới nhựa thấm bám 1,0kg/m2;

+ KC2: áp dụng cho những tuyến đường láng nhựa, hoặc mặt BTN hư hỏng nhẹ, ổ gà, bao gồm các lớp như sau: mặt đường BTN chặt hạt trung C12,5 dày 05cm; tưới nhựa thấm bám 1,0kg/m2; đào thay móng cấp phối đá dăm loại I dày 10cm;

+ KC3: áp dụng cho những tuyến đường láng nhựa, hoặc mặt BTN hư hỏng nặng, lún, cao su, bao gồm các lớp như sau: mặt đường BTN chặt hạt trung C12,5 dày 05cm; tưới nhựa thấm bám 1,0kg/m2; đào thay móng cấp phối đá dăm loại I dày từ 15cm; lớp móng cấp phối đá dăm loại II dày 24cm;

+ KC4: áp dụng cho những tuyến đường BTXM bị gãy, vỡ tấm BTXM mặt đường, nền đường bị lún, kết cấu mặt đường bao gồm các lớp như sau: mặt đường BTXM M300 dày 24cm; giấy dầu 1 lớp; đào thay móng cấp phối đá dăm loại I dày từ 15cm;

- Hệ thống an toàn giao thông và hệ thống biển báo được thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2016.

* Phường Phố Mới: Bao gồm 12 tuyến:

- Tuyến Lương Ngọc Quyến: Chiều dài tuyến L= 125,20m, hiện trạng mặt đường láng nhựa cũ rạn nứt nhẹ. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành bù vênh, thảm mặt đường bê tông nhựa KC1;

- Tuyến Lê Khôi (Từ nút giao đường Đinh Công Tráng tới nút giao đường Lương Ngọc Quyến): Chiều dài tuyến L= 432,65m, hiện trạng mặt đường láng nhựa cũ bị rạn nứt chân chim. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành bù vênh, thảm mặt đường bê tông nhựa KC1;

- Tuyến Lê Thị Hồng Gấm (Từ nút giao đường Ngô Văn Sở tới nút giao đường Đinh Bộ Lĩnh): Chiều dài tuyến L= 170,30m, hiện trạng mặt đường láng nhựa cũ còn tương đối tốt. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành bù vênh, thảm mặt đường bê tông nhựa KC1;

- Tuyến Ngô Văn Sở (Từ nút giao đường Dã Tượng tới nút giao đường Khánh Yên): Chiều dài tuyến L= 121,28m, hiện trạng mặt đường láng nhựa cũ, một số điểm bị rạn nứt, bong bật nặng. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành bù vênh, thảm mặt đường bê tông nhựa KC1; xử lý thay móng, mặt đường KC2 với các điểm bị hư hỏng nhẹ, ổ gà;

- Tuyến Nguyễn Viết Xuân (Từ nút giao đường Đinh Bộ Lĩnh tới nút giao đường Ngô Văn Sở): Chiều dài tuyến L= 150,33m, hiện trạng mặt đường láng nhựa cũ còn tương đối tốt. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành bù vênh, thảm mặt đường bê tông nhựa KC1;

- Tuyến Nguyễn Tri Phương (Từ nút giao đường Triệu Quang Phục tới nút giao đường Ngô Văn Sở): Chiều dài tuyến L= 798,37m, hiện trạng mặt đường láng nhựa cũ còn tương đối tốt. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành bù vênh, thảm mặt đường bê tông nhựa KC1;

- Tuyến Mai Văn Tỵ (Từ nút giao đường Tô Vĩnh Diện tới nút giao đường Phạm Văn Khả): Chiều dài tuyến L= 162,55m, hiện trạng mặt đường láng nhựa cũ còn tương đối tốt. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành bù vênh, thảm mặt đường bê tông nhựa KC1;

- Tuyến Ngọc Uyển (Từ nút giao đường Tô Vĩnh Diện tới nút giao đường Phạm Văn Khả): Chiều dài tuyến L= 138,90m, hiện trạng mặt đường láng nhựa cũ còn tương đối tốt. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành bù vênh, thảm mặt đường bê tông nhựa KC1;

- Tuyến Tô Vĩnh Diện (Từ nút giao đường Đinh Bộ Lĩnh tới nút giao đường M8): Chiều dài tuyến L= 183,42m, hiện trạng mặt đường láng nhựa cũ còn tương đối tốt. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành bù vênh, thảm mặt đường bê tông nhựa KC1;

- Tuyến Nguyễn Huệ (đoạn cây xăng Phố Mới) (Từ nút giao đường Triệu Quang Phục tới nút giao đường Đinh Công Tráng): Chiều dài tuyến L= 197,90m, hiện trạng mặt đường láng nhựa cũ, một số điểm bị rạn nứt, bong bật nặng. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành bù vênh, thảm mặt đường bê tông nhựa KC1; xử lý thay móng, mặt đường KC2 với các điểm bị hư hỏng nhẹ, ổ gà;

- Tuyến Mạc Đĩnh Chi 1-2 (Từ nút giao đường Lương Ngọc Quyến tới nút giao đường Phạm Hồng Thái):hiện trạng mặt đường bê tông xi măng bị rạn vỡ góc tấm, hỏng khe co giãn. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành đào phá tấm bê tông cũ, thay mới tấm bê tông xi măng như điển hình KC4; làm mới rãnh tam giác BTXM dọc hai bên đường;

- Tuyến Hồ Tùng Mậu (Từ nút giao đường Lương Ngọc Quyến tới nút giao đường Phạm Hồng Thái):hiện trạng mặt đường bê tông xi măng bị rạn vỡ góc tấm, hỏng khe co giãn. Phương án cải tạo mặt đường: tiến hành đào phá tấm bê tông cũ, thay mới tấm bê tông xi măng như điển hình KC4; làm mới rãnh tam giác BTXM dọc hai bên đường;

(2.2) Cải tạo hệ thống thoát nước

- Bổ sung các cống thoát nước tại vị trí ngập úng các tuyến đường nội thị của các phường của thành phố Lào Cai;

- Nạo vét toàn bộ bùn đất, làm sạch vật cản dòng chảy trong lòng cống trong phạm vi các tuyến phố được cải tạo, nâng cấp;

- Xây dựng bổ sung các hố thu nước mưa để thu nước mưa và ngăn mùi thoát ra từ trong cống. Hố thu nước mưa xây dựng bằng bê tông cốt thép, các song chắn rác bằng gang đúc sẵn;

- Làm lại các tấm đan bê tông cốt thép đậy nắp mương. Tấm đan đậy nắp mương đã hư hỏng sẽ được tháo dỡ và lắp đặt mới. Kết cấu tấm đan bằng BTCT cấp B15 (M200);

- Sửa chữa lại chỗ hư hỏng của thành mương, các tấm đan phải được cấu tạo phù hợp với kết cấu vỉa hè và tuyến sau khi cải tạo;

- Hố thu nước mưa được xây dựng bổ sung trên dọc tuyến cống nhằm thu nước mưa trên đường và đổ vào tuyến cống thoát nước chung. Các hố thu nước mưa đặt ngay trên đường, sát với cống thoát nước, có chi tiết ngăn mùi đảm bảo vệ sinh yêu cầu;

- Phương án xây dựng hố thu nước mưa có ngăn cản mùi, áp dụng cho công tác cải tạo các tuyến cống dọc các tuyến đường. Khoảng cách các hố thu được xác định theo độ dốc mặt đường, trung bình 30-40m;

- Cụ thể các phường như sau:

* Phường Lào Cai:

+ Cửa thu nước sửa chữa làm mới: 47 cửa;

+ Tấm bản đậy rãnh 60x80cm: 04 tấm;

+ Rãnh tam giác đổ tại chỗ: 227 m;

+ Rãnh dọc 50x80cm đúc sẵn lắp ghép: 188m;

+ Hố ga rãnh 50x80cm: 01 hố;

+ Nạo vét rãnh dọc 60x80cm đổ tại chỗ: 1457m ;

+ Nạo vét hố ga rãnh 60x80cm: 41 hố;

+ Nạo vét rãnh hở hình thang 40x100cm: 836m;

* Phường Phố Mới:

+ Cửa thu nước sửa chữa làm mới: 21 cửa;

+ Tấm bản đậy hố ga rãnh 60x80cm: 42 tấm;

+ Rãnh tam giác đổ tại chỗ: 221 m;

+ Bó vỉa hè làm mới: 221 m;

+ Rãnh dọc 60x80cm đúc sẵn lắp ghép: 204 m;

+ Hố ga rãnh 60x80cm: 10 hố;

+ Hố ga cống bản qua đường và hố ga rãnh 40x50cm: 03 hố;

+ Rãnh dọc 40x50cm: 15m (thiết kế mới);

+ Cống bản qua đường: 11m (thiết kế mới);

+ Phá dỡ rãnh 60x80cm hỏng: 03 m;

+ Nạo vét rãnh dọc 60x80cm đổ tại chỗ: 6092m ;

+ Nạo vét hố ga rãnh 60x80cm: 151 hố;

+ Nạo vét cống chịu lực 60x65cm: 230 m;

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Tùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Tin tức hoạt động
 • Giải bóng đá Đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải - Xây dựng năm 2021

  Giải bóng đá Đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải - Xây dựng năm 2021

  Giải bóng đá Đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải - Xây dựng năm 2021 diễn ra từ ngày 16/4/2021 đến ngày 25/4/2021 chào mừng 63 năm Ngày truyền thống ngành xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2021) và 46 năm ngày giải phòng miền nam (30/4/1975-30/4/2021)

 • Họp trù bị Mạng Kiểm định chất lượng công trình Việt Nam

  Họp trù bị Mạng Kiểm định chất lượng công trình Việt Nam

  Ngày 02/04/2021 Tại Thành phố Lào Cai, Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam khu vực phía Bắc tổ chức họp trù bị để triển khai chương trình công tác năm 2021

 • Chương trình giao lưu thể thao năm 2020

  Chương trình giao lưu thể thao năm 2020

  Đoàn thanh niên Chi cục Giám định xây dựng tổ chức giao lưu thể thao nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày thành lập Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai (26/12/2016 - 26/12/2020) và 15 năm thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai (07/12/2005 - 07/12/2020).

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Hành chính - Tổng hợp
Hotline: 02143827760
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây