Đây là thông báo
ảnh minh họa

Dự án: Kè suối Bản Chom bảo vệ khu dân cư xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên

 •   08/06/2021 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình.
ảnh minh họa

Dự án: Kè chống sạt lở mốc 108(2)trên biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai

 •   08/06/2021 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình.
ảnh minh họa

Dự án: Thủy điện Nậm Xây nọi 2

 •   27/05/2021 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình
ảnh minh họa

Dự án: Cải tạo, mở rộng, nâng cấp trạm bảo dưỡng 3 lên cấp trung đại tu (Công ty Apatit Việt Nam)

 •   27/05/2021 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình; Thí nghiệm Nén tĩnh cọc
ảnh minh họa

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu vực đường Cây Xăng - Tả Hồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

 •   27/05/2021 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình
ảnh minh họa

Dự án: Đập hồ thải số 2 Nhà máy tuyển Cam đường Công ty apatít Việt Nam

 •   26/05/2021 10:23:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình
ảnh minh họa

Dự án: Sửa chữa nâng cao an toàn đập WB tỉnh Lào Cai theo quy định nhà tài trợ

 •   26/05/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình
ảnh minh họa

Dự án: Đường liên huyện từ xã Nàn Sín huyện Si Ma Cai đến xã Hoàng Thu Phố huyện Bắc Hà

 •   26/05/2021 09:35:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình
Phối cảnh công trình

Dự án: Tiểu khu đô thị 24 (Kosy)

 •   26/05/2021 08:24:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư; Khảo sát địa chất xây dựng công trình
Phối cảnh công trình

Dự án: Khu đô thị mới Cường Thịnh, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng

 •   26/05/2021 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
ảnh minh họa

Khu nhà ở thương mại tại lõi đất đường Nguyễn Đức Cảnh, Thủ Dầu Một và Tô Hiến Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai (Khu A)

 •   26/05/2021 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 161
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn Quản lý dự án công trình
ảnh minh họa

Dự án: Đường Na Lo- Bản Liền huyện Bắc Hà

 •   26/05/2021 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình
ảnh minh họa

Dự án: Mở rộng Nhà máy phốt pho đỏ khu công nghiệp Tằng Loỏng

 •   18/05/2021 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị thực hiện gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình
ảnh minh họa

Dự án: Khu dân cư tổ 40B phường Pom Hán, thành phố Lào Cai

 •   15/05/2021 10:07:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình
Dự án: Cải tạo nâng cấp Dinh Hoàng A Tưởng, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Dự án: Cải tạo nâng cấp Dinh Hoàng A Tưởng, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

 •   15/05/2021 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn thẩm tra; Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình
Phối cảnh công trình

Dự án: Đầu tư xây dựng tạo quỹ đất để bán đấu giá đất và tài sản trên đất, khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

 •   15/05/2021 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 250
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
Dự án: Khu dân cư Chiến Thắng phường Kim Tân và Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Dự án: Khu dân cư Chiến Thắng phường Kim Tân và Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

 •   15/05/2021 09:10:00 AM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị tư vấn thực hiện các gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Tư vấn Quản lý dự án; Tư vấn kiểm tra nghiệm thu; Tư vấn thí nghiệm vật liệu và cấu kiện công trình.
ảnh minh họa

Dự án: Xây dựng trụ sở Công an huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai

 •   11/05/2021 04:48:00 PM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị thực hiện gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị xây dựng công trình.
ảnh minh họa

Dự án: Xây dựng trụ sở Công an huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai

 •   11/05/2021 04:43:00 PM
 •   Đã xem: 150
 •   Phản hồi: 0
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai là đơn vị thực hiện gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị xây dựng công trình.

Các tin khác

Tin tức hoạt động
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Hành chính - Tổng hợp
Hotline: 02143827760
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây